Böcker & Filmer

Dessa böcker finns till försäljning hos Mörrums Hembygds och fornminnesförening
och kan beställas hos:
Rune Svensson tel. 0454-530 89
eller via e-post: Rune Svensson
Priser exkl. porto

Mörrums Sockenfilm Mörrum – En sockenfilm
Mörrums Hembygdsförening bildades 1949 och efter ganska kort tid bestämde man sig för att med en film dokumentera Mörrums kommun, som efter kommunreformen 1952 omfattade Mörrums och Elleholms församlingar. Filmen är en beskrivning av hur det såg ut vid tiden för inspelningen, andra halvan av 1950-talet, men med en del blickar bakåt i tiden. Mörrum var vid den tiden på väg att omvandlas från att varit dominerat av jordbruk till ett mer industrialiserat samhälle.
I slutet av 1990-talet arbetade en studiecirkel inom föreningen med att dokumentera de personer och platser som inte nämndes i filmen. Det arbetet har nu kompletterats och redigerats och uppgifterna har förts in i filmen som text.”

Filmen ligger på två DVD. Pris 250 kronor + porto 36 kronor.

Beställ gärna genom att sätta in summan på föreningens bankgiro 5648 – 6640.
Kom ihåg att skriva namn och adress. Det går också att beställa genom kontakt enligt ovan.
2010 genomförde vi i samarbete med
Mörrum – Elleholms församling kyrkogårdsvandringar i Mörrum
och Elleholm. Vandringarna har dokumenterats på två videofilmer.

Det går att köpa DVD-kopior av filmerna,
priset är 100 kr/st + frakt.
Filmerna kan också köpas hos
Moveus Ljud & Bild & Färghall i Mörrum.

Konserveringsaktiebolaget Atlantic.

Häfte sammanställt av Paul Pettersson 2012 och kompletterat med bilder ur hembygdsföreningens och privatpersoners samlingar.

Format A5, 26 sidor.

Pris 50:-

Gamla ord, talesätt och namn från Mörrumstrakten.

Sammanställd av Arne Tenland 2010. Källmaterial bl. a. från dialektarkivet i Lund och sockenkarta med namn från 1970.

Begränsad upplaga.

Pris 100:-

Galleryda och Kråketorp genom tiderna. Sammanställt år 1995

Sammanställd av Arne Tenland år 1995.
Foto Pär- Magnus Ström.
Nytryck 2011.

Begränsad upplaga.

Pris 100:-

100 år i Mörrum
1900-talet i ord och bild

Samlat och sammanställt av Arne Tenland i samarbete med Mörrums Hembygdsförening.

Pris: 200:-

Gräv där du står

Pris: 10:-

 

Mörrums kyrka och bygdens historia under 150 år 1847-1997

 

Pris: 50:-

Människor och Miljöer i Mörrum
År 1999

Pris: 100:-

 

Minnen kring Stålagården

Av Axel Ingemansson i samråd med Mörrums Hembygds och fornminnesförening 1974

Slutsålda, försök på antikvariat.

Ur Mörrumsbygdens Historia

Uppteckningar av Axel Ingemansson 1979.

Slutsålda, försök på antikvariat.

 

Ur Mörrumsbygdens förflutna

Uppteckningar av Axel Ingemansson 1986.

Pris: 40:-

En torparsons levnadsöden

Axel Ingemanssons memoarer.

Pris: 30:-

 

Sabotaget 1529 mot Lunds ärkesätes laxfiske i Mörrum

Mattias Karlsson

Pris: 50:-

Nyutkommen 2009!

Beskrifning af MÖRRUMS STRÖM och ELLEHOLMS Å

G. Wickenberg, 1773 - 1775.

Pris bok: 100:-

Pris karta: 50:-

 

PRISLISTA övriga böcker

Hängkläden, 150:-

Mandelgren i Blekinge, 50:-

Bergets fria söner, 100:-

Listria, 50:-

Elleholms kyrka, 50:

Staden berättar, 10:-

Berättelser o paschaser, 10:-

 

Fler böcker med lokal historik finns hos Holje Bokhandel & Antikvariat

Senast uppdaterad Måndag, December 16, 2013 13:33